VILLUM FONDEN ønsker at fremme bedre vilkår og fremtidsmuligheder for unge i Europa, særligt Central- og Østeuropa. 

OBS: Der er p.t. lukket for ansøgninger. 

Vi støtter unges overgang til arbejdslivet med fokus på erhvervsuddannelse og relaterede aktiviteter. Intentionen er at medvirke til et markant kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne, da der er et stort behov for unge med sådanne uddannelser, som matcher arbejdslivets behov.

Vi støtter særligt projekter udviklet af civil­samfunds­organisationer, engagerede ildsjæle, skoler og offentlige aktører, og modtager ansøgninger omhandlende aktiviteter i Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. 

Fokusområder

Vi prioriterer langsigtede sociale investeringer i mønsterværdige og eksemplariske uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede projekter for unge. Der sigtes mod projekter, som indeholder et potentiale for systemisk forandring bl.a. indenfor:

  • Mobilitetsprogrammer blandt elever, lærere, ledere og andre med væsentlig indflydelse på uddannelsernes udvikling og indhold. Mobilitet kan styrkes gennem samarbejdsaftaler og stipendier, udveksling og hjemtagning af nye metoder og nyt indhold.
  • Excellenceprogrammer som i bredere kredse anses for at være unikke for udvikling af mere hensigtsmæssige erhvervsuddannelser, herunder ’work-based learning’, ’recognition of prior learning’, ’soft skills’ and high-level vocational training’.
  • i-VET udvikling, som en socialt orienteret indsats ift. særlige målgrupper og særlige geografiske områder, hvor en sådan indsats er hensigtsmæssig.

Vi støtter innovative projekter såvel som initiativer, der i andre sammenhænge har vist værdi ift. udvikling af langsigtet social bæredygtig udvikling.

Vi støtter renovering og erhvervelse af ejendom, hvis sådanne initiativer er nødvendige for projekterne, og hvis det styrker forankring og bedre fremtidsmulighederne for indsatsen.

Læs mere om vores strategi

Vil du søge?

Læs mere om frister og krav til ansøgning på vores engelske website.

OBS: Der er p.t. lukket for ansøgninger. 

 
Projekter og cases

Få mere at vide om projekterne i publikationerne, videohilsnerne og det interaktive kort herunder.

Videohilsner

Se rækken af videohilsner fra vores projekter i udlandet (på engelsk)

 
Publikationer

A Focused Survey - Vocational and Educational Systems

Working paper

Sustainable Culture for Change - Aarhus University 2020

Working paper

Transition to work - vocational education and training 

Building Social Development
2008 - 2018

Fundacje VELUX 
Granty Przyznane W Polsce

Social Enterprises in Central & Eastern Europe - Windows
of Opportunities

 

Social Projects Abroad: Yearbook 2019

Granted projects for children and youth in Central and Eastern Europe 2018

 

Granted Projects for Children and Youth in Greenland and Central- and Eastern Europe 2017

Sociale indsatser i Grønland 2001-2017

Arbejdsgrupper

 

VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN har nedsat et antal arbejdsgrupper, som navnlig skal medvirke til, at fondenes uddelingsaktiviteter sker på et fagligt, solidt og på anden vis mønsterværdigt grundlag. Arbejdsgrupperne har til formål at bistå bestyrelsen med strategiudvikling såvel som behandling og indstillinger til beslutning for så vidt angår ansøgninger og projekter inden for udvalgte områder, pt. de enkelte uddelingsområder samt formueforvaltningen.

Arbejdsgruppe for Sociale indsatser i udlandet
  • Eva Zeuthen Bentsen, partner i Zeuthen Storm, ph.d., cand.merc., bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN
  • Jan Reitz Jørgensen, chefkonsulent, Undervisningsministeriet, eksternt medlem
  • Jørgen Tang-Jensen, Tidl. CEO for VELUX A/S, bestyrelsesmedlem i VILLUM FONDEN