Søg året rundt

Nogle uddelingsområder kan du søge året rundt. Det gælder fx Aktive ældre og Øjenforskning.

Programmer og puljer, du kan søge netop nu.

Vi lancerer løbende opslag og invitationer med begrænset ansøgningsperiode.

Få et overblik over aktuelle opslag herunder.

Miljø

Miljø

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til et sundt havmiljø, der kan modstå klimaforandringer. 

Ansøgningsfrist 10. februar 2023 kl. 14.00.

Humanvidenskab og praksis

HUMpraxis 2023

VELUX FONDEN inviterer ansøgere til at indsende projektidéer indenfor socialområdet og miljøområdet.

Frist for interessetilkendegivelse: 23. februar 2023 kl. 13.00.

Sociale indsatser i Danmark

Fællesskaber for alle

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til nytænkning og nyudvikling af sociale indsatser i Danmark for at støtte, at flere kommer med i samfundets fællesskaber. 

Ansøgningsfrist: 1. juni 2023 kl. 12.00.

Børn, unge og science

Science i fritiden 

VILLUM FONDEN ønsker, at flere børn og unge får adgang til sjove, lærerige fritidsaktiviteter, der bringer naturvidenskab og teknologi ind i hverdagen.

Ansøgningsfrist: 6. februar 2023 kl. 12.00. 

Makerspaces som læringslaboratorier 

VILLUM FONDEN inviterer landets kommuner til at etablere lokale læringslaboratorier for teknologiforståelse og digital dannelse.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2023 kl. 12.

Teknisk og naturvidenskabelig forskning

Villum Synergy

VILLUM FONDEN ønsker at styrke interdisciplinær forskning i Danmark med et initiativ rettet mod datadrevet forskning.

Ansøgningsfrist: 2. marts 2023 kl. 14.00.

Villum Experiment

Til de særlige tekniske og naturvidenskabelige forskningsprojekter, der udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, vi tilgår vigtige emner på. Ansøger er anonym for bedømmerne. 

Ansøgningsfrist: 15 marts 2023 kl. 14.00.